Koronavirus

Výzva k očkování (P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.)
Přečtěte si výzvu k očkování v otázkách a odpovědích od P. MUDr. Martina Moravce.

Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat
Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera , předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

Církevní autority PRO očkování proti koronaviru
Přečtěte si zajímavé postřehy církevních autorit ohledně očkování proti koronaviru .

Do kostela může každý. Jaká platí omezení?
Zde jsou k dispozici aktuální informace z královéhradeckého biskupství .

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19
Přinášíme vám prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie covid-19.

Nová pravidla pro účasti na bohoslužbách
Bohoslužby se mohou konat za splnění tří podmínek:
- ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření ),
- dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
- rozestupy 1,5 metru s výjimkou členů domácnosti.
Neplatí již zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Uvedená opatření se týkají vnitřních bohoslužebných prostor (konání liturgických obřadů, např. bohoslužby, adorace...). Koná-li se bohoslužebné shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 1,5 metru.

Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence
Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK, jejíž členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete zde .

Bohoslužby v televizi a rozhlase
Informace o přímých přenosech bohoslužeb v televizi a rozhlase naleznete zde .

Speciální modlitba
Speciální modlitbu arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera pro tuto mimořádnou situaci naleznete zde .