Pomoc Ukrajině

Úkon zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Přečtěte si prosím Zásvětnou modlitbu za Ukrajinu a Rusko .

Свята Літургія Римського обряду - Odpovědi ke mši česky a ukrajinsky
Máte-li někoho z Ukrajiny, nebo vidíte že je v kostele, můžete mu nabídnout brožurku, kterou najdete v našich kostelech. Její elektronická verze je k dispozici zde .

Konkrétní pomoc uprchlíkům v Dolní Čermné
Určitě všichni víte, že k nám do Dolní Čermné přišlo několik rodin prchajících před válkou. Někteří žáci začali chodit do naší základní školy. Kromě dětí přišly i dvě nové paní učitelky. Jedna z nich byla na Ukrajině asistentkou na 1. stupni a druhá učitelkou na 2. stupni. Zde ve škole se věnují ukrajinským dětem, učí je rodný jazyk a procvičují další předměty, které by děti přes jazykové bariéry v běžné třídě ještě nezvládaly. Škola by jim ráda práci zaplatila, ale bohužel česká legislativa neumožňuje jejich zaměstnání jako členy učitelského sboru, a proto se na Vás obrací.
Chápeme, že ne každý má prostředky na přispění, ale ty z Vás, kterým to není lhostejné a rádi byste přispěli, prosíme o jakýkoliv finanční dar. Vybrané peníze dostanou ukrajinské paní učitelky podle odučených hodin. Dar by byl zároveň použit i na nezbytné školní potřeby pro naše děti z Ukrajiny. Pokud by nějaký finanční obnos po skončení této mimořádné situace zbyl, tak děti z naší školy budou moci vybrat, na co se pro ně využije.
V našich kostelech je možno přispět do kasiček v barvě vlajky Ukrajiny. Děkujeme!

Dopis farnostem
Přečtěte si dopis z Oblastní charity Ústí nad Orlicí .

Naléhavá prosba biskupa Jana Vokála: Otevřme dveře klepajícím!
Přečtěte si prosíme tento Pastýřský list otce biskupa s naléhavou prosbou.

Prohlášení České biskupské konference k aktuální situaci na Ukrajině
Prosíme, přečtěte si zde prohlášení našich biskupů k aktuální situaci na Ukrajině .

Sbírka na pomoc Ukrajině
Kdo chce, může poslat peníze i na tento bankovní účet Charity .

Modleme se za Ukrajinu!
Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu. Modlitbu naleznete zde a v našich kostelích, ve kterých se ji budeme modlit na konci každé mše svaté.

Pomoc Ukrajině