Pastorační plán 2022

Pastorační plán farnosti Dolní Čermná na rok 2022

Vzhledem k pandemickým opatřením se některé akce nemohou konat, nebo se budou konat v určitých omezeních.
Změny a upřesnění v programu Pastoračního plánu jsou vyhrazeny!

 

DatumHodina konáníAkce ve farnostiMísto konání
9. 1. – neděle 16.00 Ekumenická bohoslužba kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
6. 2. – neděle 9.00 Představení dětí – příprava na 1. sv. přijímání kostel Dolní Čermná
20. 2. – neděle 9.00 Představení biřmovanců kostel Dolní Čermná
27. 2. – neděle
1. 3. – úterý
15.00 – 18.00
14.00 – 18.00
Adorace před postní dobou kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná a Petrovice
postní období při každé mši svaté
a doma
Postní almužna  
11. – 12. 3. – pá a so mše sv., svátost smíření,
přednášky, adorace
Postní duchovní obnova kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
27. 3. – 4. neděle postní 16.00 Ekumenická bohoslužba kostel ČCE Horní Čermná
fara ČCE Horní Čermná
7. 4. – čtvrtek 16.00 – 18.00 Sv. smíření před Velikonocemi – P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče kostel Dolní Čermná
9. 4. – sobota 14.00 Generální úklid farního kostela v Dolní Čermné kostel a blízké okolí
10. 4. – Květná neděle
13.30 – 16.30
16.30 – 19.30
Sv. smíření před Velikonocemi
 - P. Pokorný z Jablonného nad Orlicí
 - P. Lukeš
kostel Dolní Čermná
12. 4. – úterý 16.30 – 18.30 Sv. smíření před Velikonocemi – Mons. Jan Paseka, generální vikář fara Dolní Čermná
od 14. 4.   Velikonoce ve farnosti  
16. 4. – sobota 19.00
po vigilii
Velikonoční vigilie
Společné posezení v Orlovně
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
24. 4. – neděle 8.00 a 10.00 Poutní slavnost v Dolní Čermné kostel Dolní Čermná
1. 5. – neděle 16.00 První mše na Mariánské Hoře Mariánská Hora
7. 5. – sobota   Lidový ples – Verměřovice kulturní dům Verměřovice
8. 5. – neděle celý den Den Bible Orlovna Dolní Čermná
8. 5. – neděle 10.00 Poutní slavnost v Petrovicích kostel Petrovice
21. 5. – sobota   Pouť rodin – příprava dětí na 1. sv. přijímání Hora Matky Boží
23.–27. 5. – po až pá   Pouť do Říma Řím
29. 5. – neděle od 15.00 Farní odpoledne farní dvůr v Dolní Čermné
12. 6. – neděle 10.00 Biřmování kostel Dolní Čermná
12. 6. – neděle 18.00 Poutní slavnost v Jakubovicích kostel Jakubovice
18. 6. – sobota 9.00 První svátost smíření dětí + nácvik kostel Dolní Čermná
19. 6. – neděle 10.00 První sv. přijímání dětí kostel Dolní Čermná
19. 6. – neděle 16.00 mše sv. Slavnost Těla a Krve Páně – průvod Mariánská Hora
25. 6. – sobota   Diecézní Závěr Roku rodiny se setkáním dětí Hradec Králové
25. – 26. 6. – so a ne po mších sv. Žehnání dopravních prostředků a letních cest před kostely
26. 6. – neděle 10.00 Poutní slavnost ve Verměřovicích kostel Verměřovice
28. 6. – úterý 16.00 Zakončení školního roku – mše sv. a pak opékání fara Dolní Čermná
24. 7. – neděle 10.30 Mše svatá před kaplí v Hůře (31. výročí posvěcení) Hůra, v případě deště kostel Petrovice
9. – 14. 8. – út až ne   Celostátní setkání mládeže Hradec Králové
15. 8. – pondělí 19.00 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (žehnání bylin a květin) kostel Dolní Čermná
3.– 4. 9. – so a ne při každé mši svaté Společné udílení svátosti nemocných kostely
10. 9. – sobota   Diecézní setkání katechetů Hradec Králové
10. 9. – sobota
11. 9. – neděle
19.00
7.30, 10.00 a 16.00
Poutní slavnost na Mariánské Hoře kostel Mariánská Hora
kostel/areál
17. 9. – sobota   Farní výlet  
25. 9. – neděle 10.30 Posvícení v Petrovicích kostel Petrovice
29. 9. – čtvrtek   Diecézní setkání seniorů Hradec Králové
1. 10. – sobota   Setkání prvokomunikantů s biskupem Hradec Králové
9. 10. – neděle od cca 9.30 Misijní koláč Orlovna Dolní Čermná
23. 10. – neděle 10.30 Posvícení v Jakubovicích kostel Jakubovice
1. 11. – úterý 16.10 modlitba
16.30 mše sv.
18.00 mše sv.
Slavnost Všech svatých hřbitov Verměřovice
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
2. 11. – středa 16.15 modlitba
16.30 mše sv.
18.00 mše sv.
po mši sv. modlitba
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé hřbitov Petrovice
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Dolní Čermná
6. 11. – neděle 8.30 a 10.30 Posvícení v Dolní Čermné (výročí posvěcení 6. 11.) kostel Dolní Čermná
13. 11. – neděle 10.30 Posvícení ve Verměřovicích (výročí posvěcení 17. 11.) kostel Verměřovice
19. 11. – sobota   Diecézní setkání mládeže po vikariátech Žamberk
3. 12. – sobota
(před 2. nedělí adventní)
6.45
7.30
Rorátní mše svatá zaměřená pro děti
Společná snídaně a dopoledne na faře
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
9. – 10. 12. – pá a so   Adventní duchovní obnova – P. Petr Beneš z Brna Židenic Dolní Čermná
18. 12. – 4. neděle adventní 16.30 – 19.30 Svátost smíření před Vánocemi kostel Dolní Čermná
    Vánoce ve farnosti  
27. 12. – úterý 17.00 Vánoční koncert – cimbálovka z Červeného Kostelce kostel Dolní Čermná, poté Orlovna Dolní Čermná