Kaplička v Hůře

Kaplička Panny Marie v Hůře u Petrovic
(v majetku Lesů ČR)

Panna Maria v Hůře je zbožným lidem uctívána již 140 let. Historie úcty spadá do doby prusko-rakouské války v roce 1866. Tehdy občané Jablonného n. Orl. přepadli zásobovací kolonu Pruské armády. Několik občanů i Prušáků bylo při tomto přepadení zabito. Přeživší aktéři přepadu se rozutekli. Jedním z nich byl i jablonecký mlynář Vencl z čp. l. Aby unikl výslechu a potrestání, schoval se v hlubokém zarostlém úbočí kopce Hůry, kde vyvěral pramen. Jídlo mu poskytoval mlynář František Marek z blízkého Podhůrního mlýna čp. 11. Vencl učinil slib, že pokud ho Panna Maria ochrání a nebude vypátrán, pověsí na stromě u své skrýše obraz Panny Marie. Mlynář skutečně nebyl vypátrán a svůj slib splnil. Nechal namalovat údajně u jabloneckého malíře Neškudly obraz Panny Marie s Ježíškem a zavěsil jej na strom. Nedlouho poté si toto místo oblíbil i čermenský farář Josef Tupec (farářem v Čermné byl od r. 1857 do r. 1868), který se zde umýval u pramene a vyléčil si „tělesný neduh“. Když se tato zpráva roznesla po kraji, že byl Vencl ochráněn vyslyšením svých proseb Pannou Marií a farář Tupec se zde vyléčil vodou, začali sem lidé putovat, přinášet a rozvěšovat na stromy obrazy. Z okolí se zde  scházeli lidé k lidovým pobožnostem a chodívali se do lesní tišiny modlit.

V roce 1925 byla zde nákladem Filomény Markové z dolní části Čermné postavena na sloupcích křížová cesta. 

Na jaře v roce 1982 tři zbožní muži z Petrovic, Petr Dušek, Václav Vondra a Ladislav Bednář, postavili v Hůře bez povolení komunistických úřadů malou kapličku. Všechen materiál vozili ručně na vozících do Hůry. Již za půl roku, v úterý 21. září 1982 v 8.00 hod. ráno, byla kaplička tajně vysvěcena dolnočermenským panem farářem P. Čeňkem Ptáčkem. Zbožný lid se však z kapličky dlouho neradoval. Začátkem zimy rozjela komunistická mašinérie výslechy a jednání na úrovni obce Petrovice, okresu i kraje. Občané Petrovic podepisovali i petici na záchranu kapličky, ale vše bylo marné. Dne 21. ledna 1983 byli pan Petr Dušek, Václav Vondra a Ladislav Bednář odvezeni z práce na okresní Veřejnou bezpečnost a předseda MNV s předsedou MO KSČ na OV KSČ a ONV. Po vesnici zběsile jezdila auta s příslušníky StB a SNB, aby eventuelně zadržela protestující občany a narušitele akce rozmetání kapličky. Snad čekali odpor občanů. Ale ti o ničem nevěděli. Estébáci se psi obklíčili okolí kapličky a lesní dělníci byli přinuceni kapličku zbourat. Materiálem z kapličky byl zarovnán dolík před pramenem. Pouze dřevěný přístřešek nad pramenem a schodiště ke kapličce komunističtí mocipáni dovolili ponechat. A tak komunistická totalita na krátko zničila a překazila dílo zbožných občanů Petrovic.

Hned po pádu komunistické totality žijící pan Petr Dušek (pánové Václav Vondra a Ladislav Bednář již zemřeli) se pustil s jinými občany do stavby druhé, poněkud větší, kapličky. Ta byla 20. července 1991 v 17.00 hod. posvěcena královéhradeckým biskupem Otcem Karlem Otčenáškem. Na tuto snad první zde slavenou mši sv. se sešlo na 700 věřících z okolí. Mši sv. spolu s otcem biskupem koncelebrovalo 7 kněží, včetně dolnočermenského pana děkana (byl mu udělen osobní titul děkana) P. Čeňka Ptáčka. K větší oslavě zde zpíval také dolnočermenský kostelní sbor. Otec biskup ve své homilii upozornil, že tento zbožný podorlický lid ve své víře vytrval i přes silnou komunistickou perzekuci. Dokladem perzekuce je i první zbouraná kaplička. Poprosil věřící o usmíření a odpuštění vin pro ty, kteří páchali zlo na církvi a na věřících. Vyzval k obnovení nejen materiálních hodnot, ale především duchovních, které přinášejí plody odpuštění, porozumění, lásky a pomoci bližním. Ocenil živou úctu tohoto kraje k Panně Marii, která je pomocnicí křesťanů a jejich Matkou. Příkladem zbožnosti je i tato nově postavená její kaplička zde v Hůře u Petrovic.

Každý rok se zde za příznivého počasí koná mše svatá k výročí posvěcení kapličky (20. 7. 1991) - posvícení - v neděli po 20. 7. V případě nepříznivého počasí v kostele v Petrovicích.

Děkujme Pánu Bohu za uchované duchovní hodnoty naší dolnočermenské farnosti, tohoto zbožného podorlického kraje. Vzpomeňme modlitbou na zemřelé pana Petra Duška, Václava Vondru a Ladislava Bednáře, iniciátory a stavitele kapličky a pana faráře Čeňka Ptáčka, našeho bývalého duchovního pastýře a dlouholetého faráře zdejší farnosti. Jeho nesčetnými modlitbami a oběťmi je zachována tak četná víra v naší farnosti.

Panno Maria, bráno nebeská a pomocnice křesťanů, oroduj za nás!    

Prameny: brožura Petrovice (k 100. výročí postavení kostela)