Odváděné kostelní sbírky v roce 2024

Termín konání Název sbírky Druh sbírky
21. ledna Neděle Božího slova Na biblický apoštolát Celodiecézní kostelní sbírka
25. února 2. neděle postní Svatopetrský haléř Celodiecézní kostelní sbírka
10. března 4. neděle postní Pojištění kostelů a dalších církevních budov (1/2) Celodiecézní kostelní sbírka
29. března Velký pátek Na Svatou zemi Celodiecézní kostelní sbírka
21. dubna 4. neděle velikonoční Kněžský seminář a formace bohoslovců (1/2) Celodiecézní kostelní sbírka
12. května 6. neděle velikonoční Na pronásledované křesťany Celodiecézní kostelní sbírka
19. května Seslání Ducha Svatého Pastorační aktivity v diecézi Celodiecézní kostelní sbírka
16. června 11. neděle v mezidobí Charita Celodiecézní kostelní sbírka
15. září 24. neděle v mezidobí Církevní školství v diecézi Celodiecézní kostelní sbírka
20. října 29. neděle v mezidobí Papežská misijní díla Celodiecézní kostelní sbírka
17. listopadu 33. neděle v mezidobí Na podporu katolických médií Celodiecézní kostelní sbírka
8. prosince 1. neděle adventní Pojištění kostelů a dalších církevních budov (2/2) Celodiecézní kostelní sbírka
22. prosince 4. neděle adventní Kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2) Celodiecézní kostelní sbírka