Nadčasově aktuální...

Význam Velikonoc
Velikonoční poselství P. Radka Tichého můžete shlédnout zde.

Společný pastýřský list biskupů před začátkem postní doby 2024
List si můžete přečíst zde .

Promluvy z pouti 10. září 2023 na Mariánské Hoře
Promluva Mons. Zdenka Wasserbauera

Promluva P. Pavla Seidla

Synoda – výstup za farnost Dolní Čermná
Výstup z práce 4 skupinek naší farnosti zpracovala Marta Marešová, přečíst si jej můžete zde.

Novokněz Milan Richter na radiu Proglas
Rozhovoru s novoknězem Milanem Richterem si můžete poslechnout zde .

Pastýřské listy arcibiskupa Graubnera ke mši svaté
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 1. neděli adventní 2022
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 2. neděli adventní 2022
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 3. neděli adventní 2022