Oprava střechy fary

Obnova objektu fary byla prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Pardubickým krajem
v rámci Programu 4 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021

Pardubický kraj

 

Oprava střechy fary