Rezervační systém pro svátost smíření
Na svátost smíření se prosím hlaste přímo zde . Stejný odkaz včetně návodu, jak rezervační systém používat, naleznete v nabídce "Pro farníky/Rezervační systém"

Zápis z jednání pastorační rady 13. prosince 2022
Zápis z jednání pastorační rady 13. prosince 2022 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.

Adopce na dálku - nově podporujeme chlapce Raphaela
V rámci projektu Adopce na dálku naše farnost nově od února 2023 podporuje indického chlapce jménem Raphael F. Godad. Více informací je na speciální stránce v nabídce "Pro farníky/Adopce na dálku" .

Maškarní ples 4. února 2023
Jste srdečně zváni na Maškarní ples , který pořádá Orel jednota a Farnost Dolní Čermná.

Nový bankovní účet farnosti
Dovolujeme si Vás upozornit, že byl pro farnost zřízen nový bankovní účet číslo 256043012/0600, a to za výhodnějších podmínek než účet stávající. Původní účet nerušíme, ale prosíme, používejte již tento nový účet. Informaci o bankovním účtu (včetně QR kódu pro vaše příspěvky) vždy naleznete v nabídce "Kontakt" . Děkujeme za Vaše příspěvky!

Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:
     - Ekumenická bohoslužba v DČ a následné setkání v Orlovně (ne 15. 1. 2023)
     - Mariánská Hora z dronu (22. 8. 2022)
     - Slavnost Zjevení Páně (6. 1. 2023)
     - Svátek Svaté rodiny - obnova manželských slibů (pá 30. 12. 2022)
     - Štědrovečerní mše sv. ve Verměřovicích ve 14 h (24. 12. 2022)
     - Adventní duchovní obnova pro děti s Aničkou Motlovou (so 10. 12. 2022)

     - Pouť do Říma - 1. den (23. 5. 2022)
     - Pouť do Říma - 2. den (24. 5. 2022)
     - Pouť do Říma - 3. den (25. 5. 2022)
     - Pouť do Říma - 4. den (26. 5. 2022)
     - Pouť do Říma - 5. den (27. 5. 2022)

 

 

Poutník 4/2022
Nové číslo farního zpravodaje Poutník máte již k dispozici i v digitální podobě k přečtení zde . Toto i zcela všechna předchozí vydání od roku 1997 naleznete v nabídce "Ohlášky a Poutník/Poutník".

Odváděné kostelní sbírky
Přehled odváděných kostelních sbírek v roce 2023 naleznete v nabídce "Pro farníky/Odváděné kostelní sbírky" .

Novokněz Milan Richter na radiu Proglas
Rozhovoru s novoknězem Milanem Richterem si můžete poslechnout zde .

Lektorská služba v Dolní Čermné až do Květné neděle
Aktuální rozpis pro lektorskou službu v Dolní Čermné až do Květné neděle naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba v Dolní Čermné" .

Pastorační plán 2023
Pastorační plán na rok 2023 naleznete v nabídce "Ze života farnosti/Pastorační plán 2023" .

Úklid farního kostela a úklid sněhu na následující období
Rozpis úklidu farního kostela naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid farního kostela".
Rozpis úklidu sněhu naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid sněhu".

Pastýřské listy arcibiskupa Graubnera ke mši svaté
K dispozici jsou zde:
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 1. neděli adventní 2022
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 2. neděli adventní 2022
Pastýřský list otce arcibiskupa Graubnera, který napsal k 3. neděli adventní 2022

Zápis z jednání ekonomické rady 25. října 2022
Zápis z jednání ekonomické rady 25. října 2022 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.