Rezervační systém pro svátost smíření
Na svátost smíření se prosím hlaste přímo zde . Stejný odkaz včetně návodu, jak rezervační systém používat, naleznete v nabídce "Pro farníky/Rezervační systém"

Poutník 2/2022
Nové číslo farního zpravodaje Poutník máte již k dispozici i v digitální podobě k přečtení zde . Toto i zcela všechna předchozí vydání od roku 1997 naleznete v nabídce "Ohlášky a Poutník/Poutník".

Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:
    - Zakončení školního roku na farním dvoře (28. 6. 2022)
    - Žehnání dopravních prostředků a letních cest po mši svaté (26. 6. 2022)
    - Nedělní mše svatá s žehnáním nového ambonu v 8.00 (26. 6. 2022)
    - Slavnost Těla a Krve Páně na Mariánské Hoře a eucharistický průvod (19. 6. 2022)

    - Poutní mše v Jakubovicích na sv. Antonína (pondělí 13. 6. 2022)
    - Pouť v Jakubovicích a udělení akolytátu V. Macanovi (12. 6. 2022 v 18.00)
    - Biřmování - pohledem Tomáše Bednáře (12. 6. 2022)
    - Biřmování - pohledem Františka Mareše (12. 6. 2022)
    - Biřmování - společné fotografie (12. 6. 2022)

 

 

Lektorská služba až do 2. října 2022
Aktuální rozpis pro lektorskou službu až do 2. října 2022 naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba" .

Video z biřmování
Moc pěkný videosestřih Pavla Vaníčka z biřmování v Dolní Čermné je možné shlédnout v naší videogalerii .

Adopce na dálku
Dostali jsme další dopis od naší adoptivní dívky z Indie. Můžete si přečíst jak jeho originální verzi v angličtině , tak i český překlad dopisu . Veškeré informace a dopisy naleznete v nabídce "Pro farníky/Adopce na dálku" . Díky za vaši podporu!

Celostátní setkání mládeže (9. - 14. srpna 2022)
Bližší informace o Celostátním setkání mládeže v Hradci Králové (které se koná pouze jednou za 5 let) lze nalézt na oficiálních stránkách CSM HK 2022 , nebo zde .