Ohlášky
Aktuální ohlášky čtěte zde , nebo níže na této stránce.

Rezervační systém pro svátost smíření
Na svátost smíření se prosím hlaste přímo zde . Návod na použití rezervačního systému je v nabídce "Pro farníky/Rezervační systém".

Lektorská služba v Dolní Čermné
Aktuální rozpis pro lektorskou službu v Dolní Čermné až do konce září 2024 naleznete v nabídce "Pro farníky/Lektorská služba v Dolní Čermné" .

Přihlášky na výuku náboženství
Milí rodiče, děkujeme Vám, že své děti vedete doma k víře, že s nimi chodíte do kostela a že je přihlašujete na náboženství. Budete-li ochotni v tom pokračovat i příští rok, vezměte si prosím přihlášku v našich kostelech, nebo si ji stáhněte zde: verze PDF / verze Word a ideálně obratem ji vyplněnou vraťte, ať můžeme plánovat další školní rok. Přes léto se většinou všichni nesejdeme, tak nejlépe udělat to teď! Děkujeme Vám!

Úklid farního kostela
Rozpis úklidu farního kostela do začátku října 2024 naleznete na obvyklém místě pod záložkou "Pro farníky" / "Úklid farního kostela v Dolní Čermné".

Mše svaté na Mariánské Hoře v roce 2024
Plán bohoslužeb na Mariánské Hoře v letošním roce je k dispozici zde .

Pastorační plán 2024
Přečtěte si, co nás čeká v tomto roce - k dispozici je Pastorační plán farnosti na rok 2024 .

Nové fotografie
Ve fotogalerii naleznete nové fotografie:
     - První svaté přijímání 5 dětí (ne 26. 5. 2024)
     - Naše třetí svatodušní vigilie (so 18. 5. 2024)
     - Pouť v Dolní Čermné ke svatému Jiří (so 27. a ne 28. 4. 2024)
     - Návštěva novokněze benediktina P. Bruna z Břevnova (pá 3. 5. 2024)
Více fotografií naleznete na externí fotogalerii zde.

 

 

 

Poutník 1/2024
První číslo našeho farního zpravodaje letošního roku máte k dispozici i v digitální podobě k přečtení zde . Toto i zcela všechna předchozí vydání od roku 1997 naleznete v nabídce "Ohlášky a Poutník/Poutník".

Zápis z jednání pastorační rady 12. února 2024
Zápis z jednání pastorační rady 12. února 2024 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.

Zápis z jednání ekonomické rady 9. dubna 2024
Zápis z jednání ekonomické rady 9. dubna 2024 si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.

Zápis z jednání ekonomické rady 16. ledna 2024 zaměřeného na projednání záležitostí Mariánské Hory
Zápis z jednání ekonomické rady 16. ledna 2024 zaměřeného na projednání záležitostí Mariánské Hory si můžete přečíst na obvyklém místě, nebo přímo zde.

Adopce na dálku
V rámci projektu Adopce na dálku naše farnost od loňského února podporuje indického chlapce jménem Raphael F. Godad. Z jeho diecéze a i přímo od něho jsme obdrželi pozdravy .