Nedělní liturgie - Žalm

 ŽI 80 (79), 9+12. 13-14. 15-18. 19-20 Odp.: Iz 5, 7a
Odp.: Dům Izraele je vinicí Páně.

Révu z Egypta jsi přenesl, Bože, vyhnals pohany a zasadils ji. Vyhnala své ratolesti až k moři a své úponky až k Řece.
Odp.
Proč jsi dal strhnout její ohradu? Všichni ji obírají, kdo chodí kolem. Pustoší ji kanec z lesa a polní zvěř ji spásá.
Odp.
Bože zástupů, vrať se,shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,výhonek, který sis vypěstoval!
Odp.
Už od tebe neustoupíme,zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno. Hospodine, Bože zástupů, obnov nás,rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Odp.