Nedělní liturgie - Žalm

 Žl 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31 Odp.: 1
Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
nebo: Aleluja.


Pustili se po lodích na moře, sháněli obchody po širých vodách. Viděli Hospodinova dílaa na širém moři jeho divy.
Odp.
Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr, který do výše vzdouval vlny.Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí, jejich duše se třásla v nebezpečí.
Odp.
Tu volali ve své tísni k Hospodinu a on je z jejich úz-kostí vysvobodil. Uklidnil bouři v tichý vánek, a utišily se mořské vlny.
Odp.
Radovali se, že se uklidnily,a dovedl je do vytouženého přístavu.Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí.
Odp.