Nedělní liturgie - 1. čtení

 1. ČTENÍ Oz 6, 3-6
Lásku chci, ne oběť.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
    Snažme se poznat Hospodina, jako jitřenka jistě vysvitne, přijde k nám jako déšť,jako jarní déšť, který zavlaží zemi. Co mám dělat s tebou, Efraime, co mám dělat s tebou, Judo?
    Vaše láska je jako ranní mráček, jako rosa, která záhy mizí.
    Proto jsem je vzdělával skrze proroky, zabíjel slovy svých úst,má spravedlnost jako světlo vychází. Lásku chci, ne oběť,poznání Boha je víc než celopaly.