Nedělní liturgie - 1. čtení

 1. ČTENÍ Mdr 1, 13-15; 2, 23-24
Ďáblovou závistí přišla smrt na svět.

Čtení z knihy Moudrosti.
   Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo;stvořené věci na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není;ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá.
   Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti,ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci.